Image Gallery

שירותים

פרופסור אריאל איתן מספק מגוון שירותים המאפינים את הכישורים הרבים שלו והכוללים מגוון אפיקי מידע בתחומי המזרח הרחוק בדגש על סין

הרצאות בנושאי המזרח הרחוק
קורסים מתקדמים בתחום הניהול
קשרים עיסקיים עם גורמים ממשלתיים ומסחריים באסיה ובמזרח

צור קשר

ל"ה 52 גבעתיים
972 50-295-8777
arieleytan23@gmail.com
www.ariel-eytan-vision.com